Krąg Biblijny

Spotkania Kręgu Biblijnego, prowadzone przez ks. prof. Janusza Nawrota odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca o godz.10.30, terminy mogą ulec zmianie, dlatego są ogłaszane w kościele w niedziele poprzedzającą.  

Krąg powstał w marcu 2013 roku i przez dwa lata spotkania odbywały się kilka razy w roku, a od września 2016 już regularnie. Zdeklarowanych słuchaczy jest 16 osób, natomiast chętni parafianie zawsze mogą skorzystać z okazji aby lepiej poznać Pismo Święte, gdyż jak napisał św. Hieronim nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa.

Warto w tym miejscu przytoczyć tutaj kilka słów ks. prof. Janusza Nawrota uzasadniających, że Słowo Boże jest nam potrzebne:

– Bóg  już obecnie daje nam w swoim słowie mocny fundament drogi ku Niemu, jakim je,st właśnie Jego słowo, któremu nadaje najwyższą rangę i wartość i które jest  podawane wszystkim chętnym w Kościele i poprzez Kościół (Ps 33, 4; Ps 18,31)

– Działanie słowa objawia się w sposób szczególnie mocny, gdy duch Boży opanowuje człowieka i wręcz nakazuje mu głosić to, co chce Bóg, wbrew temu, co chciałby wyrzec człowiek (Lb 24, 2. 4)

– posłuszeństwo słowu Bożemu gwarantuje otrzymanie wszelkiego błogosławieństwa (Pwt 28, 1)

– Zapewnienie: Powiedziałem – i wykonam oznacza, że Bóg nigdy nie rzuca słów na wiatr, nigdy nie mówi niczego po próżnicy. Po prostu u Boga słowo – to czyn ((Ez 37, 14), oraz tekst Księgi Rodzaju w rozdziale 1, gdzie zawarte są stałe i równe stwierdzenia typu: I rzekł Bóg- i stało się. 

Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne, oznajmia to, co godziwe. W tym zdaniu Bóg zawiera dosłownie wszystko: całą prawdę o wartości swej mowy, skierowanej do nas, mowy nieraz trudnej i wymagającej, mowy nie dającej się zwodzić i oszukiwać, mowy często twardej, lecz gwarantującej zarówno rozwój naszego człowieczeństwa, jak i ostatecznie dającej szczęśliwą wieczność u Jego boku

– przez Autora natchnionego kieruje do swych współczesnych uczniów i całego swego ludu jasne ostrzeżenia : Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jest bowiem powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie! (Hbr 3, 7-8)

Ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot jest pracownikiem Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, Zakładu Nauk Biblijnych, prowadzi również audycję Krąg biblijny w Radiu Emaus

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu/Lasku – Archidiecezja Poznańska

Msze Święte

w niedziele – 8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:30 – 18:00
w dni powszednie – 8:00 – 18:00

Probostwo

ul. Sobieskiego 81
62-030 Luboń
+48 618130670
lubmax@archpoznan.pl