Księża pracujący w Naszej parafii

Proboszczowie

 1. + Ks. Kanonik Marian Mikołajczak – od 15 grudnia 1974 r. do 14 czerwca 1980 r.
 2. + Ks. Kanonik Stefan Naskręt – od 15 czerwca 1980 r. do 30 czerwca 1999 r.
 3. Ks. Kanonik Józef Majchrzak – od 30 czerwca 1999 r. do 1 lipca 2019 r.
 4. Ks. Przemysław Konieczny – od 1 lipca 2019r.

 

Wikariusze

 1. + Ks. Ryszard Makowski – wikariusz wirowski – od 1971 do 1974 mieszkał w naszej parafii
 2. Ks. Andrzej Szczęśniak – pierwszy wikariusz laskowski – od 15 czerwca 1975 do 19 lipca 1976 r.
 3. + Ks. Hieronim Kowalski – od 20 sierpnia 1976 do 29 września 1979 r.
 4. Ks. Lech Otta – od 1 października 1979 do 11 czerwca 1981 r.
 5. Ks. Grzegorz Szymański – od 12 czerwca 1981 do 29 lipca 1983 r.
 6. Ks. Zbigniew Nowaczewski – od 1 sierpnia 1983 do 29 lipca 1985 r.
 7. Ks. Andrzej Powaga – od 1 lipca 1985 do 30 czerwca 1988 r.
 8. Ks. Roman Smółkowski – od 1 lipca 1988 do 10 czerwca 1990 r.
 9. Ks. Wiesław Garczarek – od 1 sierpnia 1990 do 30 lipca 1992 r.
 10. Ks. Krzysztof Frąszczak – od 1 sierpnia 1992 do 30 czerwca 1994 r.
 11. Ks. Grzegorz Szkudlarek – od 1 lipca 1994 do 30 czerwca 1997 r.
 12. Ks. Józef Majchrzak – od 1 lipca 1997 do 29 czerwca 1999 r.
 13. Ks. Marek Kędziora – od 25 sierpnia 1999 do 24 sierpnia 2001 r.
 14. + Ks. Jarosław Grelka – od 25 sierpnia 2001 do 30 czerwca 2006 r.
 15. Ks. Zbigniew Siminiak – od 30 czerwca 2006 do 24 sierpnia 2008 r.
 16. Ks. Rafał Sylwestrzak – od 1 lipca 2008 do 25 sierpnia 2010 r.
 17. Ks. Adrian Urbaniak – od 1 lipca 2010 r. do 2 sierpnia 2012 r.
 18. Ks. Rafał Gromadecki – od 3 sierpnia 2012 r. do 24 sierpnia 2014 r.
 19. Ks. Jarosław Klupś – od 25 sierpnia 2014 r. do 1 lipca 2017 r.
 20. Ks. Piotr Bednarski – od 25 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2018 r.
 21. Ks. Marcin Nowak – od 25 sierpnia 2018 r. do 31 marca 2022 r.
 22. Ks. Sebastian Kowalik – od 25 sierpnia 2022

 

INNI KSIĘŻA

Do 1982 roku pracował w naszej parafii emerytowany Ks. Kanonik Ignacy Karolewski.
Pierwszym kapłanem pochodzącym z parafii św. Maksymiliana w Lasku jest wyświęcony w roku 1985 Ks. Robert Różański.
Od 2013r. w naszej Parafii przebywa rezydent Ks. Mieczysław Polak.

 

Ks. Kanonik
Marian Mikołajczak

Rektor Ośrodka Duszpasterskiego (od 15 XlI 1974 do 15 XlI 1975). Proboszcz parafii (od 15 XII 1975 do 15 VI 1980). Pierwszy proboszcz parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lasku.

Urodził się w 1931 roku w Pniewach. Tam uczęszczał do szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego.

Po zdaniu matury wraz kolegą Wojciechem Raczkowskim zgłosili się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po święceniach pracował jako wikariusz przez dwa lata w Modrzu, następnie przez cztery lata w Opalenicy. Ostatni wikariat to parafia Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu, gdzie pracował przez osiem lat.

W 1970 roku z Poznania zostaje przeniesiony już jako proboszcz do parafii p.w. Św. Wojciecha w Rusko. Po czterech latach, przechodzi do nowo tworzącego się Ośrodka duszpasterskiego w Lasku, oddzielonej części parafii Wiry.

Po erygowaniu nowej parafii 15 grudnia 1974 r. została wybudowana (przebudowa w całości) do dziś stojąca kaplica p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Jak dotąd parafianie wspominają, że był to najtrudniejszy okres dla parafii.

Tylko dzięki wspaniałej pracy Ks. Proboszcza Mikołajczaka udało się dokonać tego, co było marzeniem wielu parafian w Lasku – mieć własną – choćby małą świątynię.

Zakończyło się również “Boże posługiwanie” na tym terenie księdza proboszcza Mariana Mikołajczaka – prawdziwego “motoru” parafii. Nic dziwnego, że żegnano go ze łzami w oczach.

W dniu 13 czerwca 1980 roku został przeniesiony do poznańskiej parafii św. Jana Vianeya.

Zmarł 17 stycznia 2019 r.

Ks. Kanonik
Stefan Naskręt

11 sierpnia 1999 roku skończył 70 lat. W Luboniu był proboszczem od 15 czerwca 1980 roku.

Od 1965-1988 wykładał w Seminarium Duchownym język łaciński, a przez 7 lat także patrologię.

Jednocześnie tłumaczył na łacinę korespondencję diecezjalną ze Stolicą Apostolską.

Publikował prace teologiczne w Przewodniku Katolickim i Ateneum Kapłańskim.

W latach 1960-1965 studiował na KUL – uzyskując tytuł magistra filologii klasycznej.

Ks. Naskręt był wikariuszem w Kępnie i prefektem w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym w latach od 1957 tj. od czasu święceń, aż do skierowania na studia w roku 1960.

Maturę zdał w 1949 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie.

Czas wojny spędził w Kościanie. Był świadkiem rozstrzeliwań Polaków na rynku

kościańskim oraz wywłaszczeń dokonywanych zwykle nocą, także w bliskim sąsiedztwie.

Pracował jako robotnik w niemieckiej restauracji. Przed wojną tylko trzy lata chodził do szkoły podstawowej, a jeszcze w czasie przedszkolnym na pytanie – kim będzie – odpowiadał: “wszyscy mówią, że księdzem”.

Mówi, że to jedyna przepowiednia, która mu się spełniła.

Jego pasterzowanie w parafii przypadło również na trudne czasy dla całego społeczeństwa polskiego.

Były jednak bardzo radosne wydarzenia. Na pierwszym miejscu należy wymienić uzyskanie po długich staraniach zgody Urzędu Miejskiego na podział ziemi państwa Kasztelanów i sprzedanie jej części obejmującej 3000 m2 parafii laskowskiej.

W ten sposób teren, na którym usytuowana została świątynia stał się własnością parafii, podobnie zresztą jak działka i budynki probostwa na ulicy 1 Maja, przekazane we wrześniu 1981 roku jako darowizna na rzecz parafii przez księdza Bolesława Jurgę.

W tym trudnym dla ojczyzny okresie w parafii kwitła działalność charytatywna. Jednocześnie trwały prace nad upiększaniem świątyni.

Wraz ze zmianą systemu politycznego w Polsce zmieniły się również warunki funkcjonowania parafii w Lasku.

Zwiększyły się m.in. obowiązki kapłanów, co spowodowane było wprowadzeniem religii do szkół. Po raz pierwszy we wrześniu 1990 roku, na posiedzeniu rady pedagogicznej pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 4 obecny był ksiądz proboszcz Stefan Naskręt.

Duszpasterza parafii, a tym samym wszystkich parafian spotkał wielki zaszczyt w dniu 20 grudnia 1996 roku, kiedy to ksiądz proboszcz Stefan Naskręt przyjął z rąk Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Julisza Paetza nominację Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu.

W czerwcu 1999, po 19 latach pracy w parafii, ksiądz proboszcz Stefan Naskręt odszedł na zasłużony odpoczynek.

Gdy pojawił się w Lasku po raz pierwszy, czekało go bardzo trudne zadanie – musiał zastąpić kapłana, który wybudował kościół – a jednocześnie sam ksiądz Naskręt był raczej “teoretykiem” niż “praktykiem”.

Jednak bardzo szybko zdobył sobie szacunek i sympatię wielu parafian, czego dowodem był liczny ich udział w pożegnalnej Mszy Świętej, która odbyła się 19 czerwca 1999 roku.

Od 30 czerwca przebywał na emeryturze w Kościanie w parafii p.w. NMP Wniebowziętej.

Zmarł 14 marca 2012 r.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu/Lasku – Archidiecezja Poznańska

Msze Święte

w niedziele – 8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:30 – 18:00
w dni powszednie – 8:00 – 18:00

Probostwo

ul. Sobieskiego 81
62-030 Luboń
+48 618130670
lubmax@archpoznan.pl