Parafialny Zespół CARITAS

„Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34)

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS – to grupa osób, która pod przewodnictwem księdza proboszcza prowadzi w sposób planowy i systematyczny dzieła miłosierdzia w parafii. Członkowie zespołu pełnią swoją rolę nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego . Obszarem działania PZC jest teren parafii, a za zgodą dyrektora Caritas Archidiecezji, PZC może działać poza obszarem parafii.

PZC w naszej parafii działa od marca 2000 roku, liczy obecnie 20 wolontariuszek.

Pomagamy rodzinom i osobom samotnym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej

Środki finansowe jakimi dysponuje zespół pochodzą z prowadzonych przez nas akcji charytatywnych: akcje wielkopostne, akcje adwentowe, kadzidło własnoręcznie przygotowane, kremówki w Dzień Papieski, wiązanki kwiatów w uroczystość Wniebowzięnia NMP, w okresie karnawału organizujemy Bal Charytatywny i Karnawałowy Wieczór Seniora oraz bierzemy czynny udział w akcjach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej .

Wypracowane środki przeznaczamy na dzieła charytatywne w naszej parafii, refundujemy zakup leków, refundujemy wyjazdy dzieci na wycieczki szkolne i zielone szkoły, refundujemy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z porażeniem mózgowym, fundujemy słodkie poczęstunki dla dzieci uczestniczących w nabożeństwach drogi krzyżowej i roratach, z okazji Dnia Dziecka, św. Mikołaja, Niedzieli Palmowej, przygotowujemy słodkie upominki dla chorych których odwiedzają kapłani z komunią świętą w okresach świątecznych.

Odwiedzamy chorych w Tygodniu Miłosierdzia z drobnymi upominkami.

W lutym na Dzień Chorego przygotowujemy słodki poczęstunek dla osób uczestniczących w Eucharystii z sakramentem namaszczenia chorych.

Pomagamy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi w kraju i zagranicą .

W ramach formacji naszego zespołu – bierzemy udział w rekolekcjach i regionalnych spotkaniach Parafialnych Zespołów Caritas czerpiemy z nich siłę i zapał dla dalszej pracy, organizujemy jednodniowy wyjazdowy Dzień Skupienia naszego zespołu, uczestniczymy w nabożeństwach pierwszych piątków, Adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca, otaczamy modlitwą  naszych podopiecznych i nas samych przedstawiając prośby na cotygodniowych nowennach.

W drugą środę miesiąca o godz. 19:00 mamy spotkania formacyjno–organizacyjne w salce katechetycznej  św. Maksymiliana (wejście z tyłu kościoła).

W każdą środę wolontariuszki PZC pełnią dyżur w godz. 16:00-17:15 w salce katechetycznej św. Maksymiliana dla osób potrzebujących indywidualnej pomocy i ofiarodawców.

PZC posiada stronę internetową na fb – Caritas Maksymilian w Luboniu, gdzie można zobaczyć prowadzone przez nas dzieła charytatywne

Pamiętajmy: CARITAS to znaczy miłość.

D.Hirsch -przew.PZC

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu/Lasku – Archidiecezja Poznańska

Msze Święte

w niedziele – 8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:30 – 18:00
w dni powszednie – 8:00 – 18:00

Probostwo

ul. Sobieskiego 81
62-030 Luboń
+48 618130670
lubmax@archpoznan.pl