Redakcja “MAKSYMILIANEK”

MAKSYMILIANEK

Czasopismo parafialne Maksymiianek, jest miesięcznikiem, ukazuje się od 1 września 1991 roku, a więc już 29 lat! Niewiele jest parafii w Archidiecezji, a nawet w kraju, które mogą poszczycić się wydawaniem czasopisma parafialnego nieprzerwanie od tylu lat. Zasługa to przede wszystkim kapłanów, którzy zainicjowali to dzieło i wciąż kontynuują, oraz grupy osób świeckich, którzy poświęcili swój czas dla budowania ,,dobra wspólnego”, jakim jest ewangelizacja za pośrednictwem mediów.

Inicjatorem powstania gazety był ks. Wiesław Garczarek – wikariusz parafii w latach 1991-1993. Z jego inicjatywy i przy współpracy Anny i Elizy Nowak zaczął ukazywać się Maksymilianek. Pierwszy – historyczny numer wydano we wrześniu 1991 roku, a jego adresatem były przede wszystkim dzieci, choć przewidywano również możliwość oddziaływania na Rodziców. W ciągu 6 lat ukazało się 65 numerów czasopisma wydawanego w formie kserowanej, w formacie A5.

Od września 1997 roku opiekę nad gazetą przejął nowy wikariusz – ks. Józef Majchrzak. Jako redaktor naczelny zmienił szatę graficzną oraz formułę Maksymilianka. Gazeta zaczęła ukazywać się w formacie A4, a w odpowiedzi na zapotrzebowanie, czasopismo zostało skierowane już do szerszego gremium – do wszystkich Parafian, zachowując przy tym treści dla dzieci (dodatek MAKSIO). W związku z tym zwiększono także nakład, a przygotowywany materiał oddawano do druku. Składem komputerowym zajmowali się kolejno Zbigniew Kuliński, Adam Franek. Następnie zadanie to przejął proboszcz ks. Józef Majchrzak, który jako redaktor naczelny czuwał nad całością formy i treścią gazety. Księża wikariusze pracujący w naszej parafii włączali się we współredagowanie gazety. Swoje artykuły zamieszczali ks. Marek Kędziora, śp. ks. Jarosław Grelka, Ks. Zbigniew Siminiak, ks. Rafał Sylwestrzak, ks. Adrian Urbaniak, ks. Rafał Gromadecki, ks. Jarosław Klupś , ks. Piotr Bednarski, a obecnie ks. Marcin Nowak. Do redakcji dołączył także w 2013 roku ks. prof. Mieczysław Polak, który jest profesorem WT UAM i mieszka w naszej parafii. Skład redakcji przez kolejne lata ulegał zmianom, wielu świeckich współtworzyło gazetę.

Nasze czasopismo jest źródłem informacji o tym, co dzieje się w parafii, Kościele diecezjalnym i środowisku, w którym żyją parafianie. Jest swoistą kroniką parafialną udokumentowującą najważniejsze wydarzenia w parafii. Publikujemy ciekawe rozmowy z kapłanami i osobami świeckimi. Oprócz tego, dzięki poruszanym tematom dotyczącym okresów liturgicznych a także artykułom omawiającym kolejne programy duszpasterskie gazeta jest narzędziem w katechizacji i ewangelizacji. 

Czasopismo nasze było w latach 2001- 2018 członkiem Oddziału Poznańskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej a od 2003 roku redaktorzy Anna Kaźmierczak i Dorota Franek były zwyczajnymi członkami tego Stowarzyszenia. Był to czas nawiązywania współpracy z prasą parafialną, a także z Przewodnikiem Katolickim i Radiem Emaus. Redaktorzy naszego czasopisma uczestniczą w Spotkaniach Opłatkowych Dziennikarzy Archidiecezji Poznańskiej z księdzem biskupem, biorą udział w Forum Duszpasterskim organizowanym od lat w Poznaniu.

Na dzień dzisiejszy redakcję Maksymilianka tworzą: ks. Przemysław Konieczny – redaktor naczelny gazety, ks. prof. Mieczysław Polak, ks. Marcin Nowak, Dorota Franek, Elżbieta Głowicka, Anna Kaźmierczak, Justyna Połczyńska, Jolanta Prajs, Wanda Serafin, Marzena Tłok, Justyna Wojciechowska oraz Lucyna Zybała.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za ciągłą opiekę i błogosławieństwo w tworzeniu tego dobra, a św. Maksymilianowi niestrudzonemu wydawcy i redaktorowi – za Jego duchowe wsparcie, inspiracje i wzór do naśladowania.

Zachęcamy Parafian do współredagowania gazety
Anna Kaźmierczak

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu/Lasku – Archidiecezja Poznańska

Msze Święte

w niedziele – 8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:30 – 18:00
w dni powszednie – 8:00 – 18:00

Probostwo

ul. Sobieskiego 81
62-030 Luboń
+48 618130670
lubmax@archpoznan.pl